Για τους Μαθητές και Εκπαιδευτικούς του 3ου ΓΕΛ Νίκαιας. Εάν Σας ενδιαφέρει η εγγραφή σας σε κάποιο από τα Wikis Blogs του σχολείου μας; Τότε 1. επιλέξετε το  Wiki Blog που επιθυμείτε να εγγραφείτε 2. πατήστε: Request Access 3. συμπληρώστε το email σας και στο παρακάτω πλαίσιο μηνυμάτων γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, το τμήμα σας (για μαθητές) ή άλλες παρατηρήσεις 4. κάνετε αποστολή Μετά την έγκριση, από τον υπεύθυνο καθηγητή του  Wiki Blog, θα λάβετε email για τη σύνδεσή σας Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, η είσοδος μπορεί να γίνει και από την ιστοσελίδα του σχολείου, > Wikis Blogs … κλπ Αν συμμετέχετε σε περισσότερα Wikis Blogs, για διευκόλυνσή σας, χρησιμοποιείστε το ίδιο  email και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης