Η μαθητική εφημερίδα «Λόγου Χάρη», είναι μία από τις έντυπες ενδο-  σχολικές εκδόσεις του Λυκείου μας.  Από το 1995 με τη στήριξη αγαπημένων καθηγητών, δίνεται η ευκαιρία  στους μαθητές να προσεγγίσουν αγαπητά στο κοινό πρόσωπα, στα  πλαίσια συνεντεύξεων, αλλά και να προβάλλουν ιδέες, απόψεις και  θέσεις που πρεσβεύουν. Το έργο της συντακτικής επιτροπής αλλά και  όλων εκείνων που συμμετείχαν σε τούτη την έκδοση έχει βραβευτεί  από το Δημοσιογραφικό Όμιλο Λαμπράκη κατά το έτος 2000. Επίσης  το έτος 2005 το Ίδρυμα Αθανασίου Β. Μπότση επιβράβευσε την  προσπάθεια μαθητών και καθηγητών, τιμώντας τη «Λόγου Χάρη» με  το πρώτο βραβείο.  Ο υπεύθυνος καθηγητής για την εφημερίδα του σχολείου είναι ο κ. Γ. Τρίκατζης. Τα άρθρα της μαθητικής εφημερίδας "Λόγου Χάρη",  στην Ιστοσελίδα του Λυκείου.