Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού,

 η οποία επιλέγεται μεταξύ των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού «Ανθρωπιστικών Σπουδών», «Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής», καθώς και μάθημα επιλογής.


Ωρολόγιο Πρόγραμμα & Προϋποθέσεις Απόλυσης από τη Γ΄Λυκείου

Εξετάσεις για το Απολυτήριο της Γ΄ Λυκείου

- Οι γραπτές Απολυτήριες Εξετάσεις γίνονται ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα εκτός της Φυσικής Αγωγής
- Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες
- Τα γραπτά διορθώνονται από τους διδάσκοντες
- Η Τράπεζα Θεμάτων δύναται να λειτουργήσει προαιρετικά ως συμβουλευτικό εργαλείο

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

(15 ώρες - κοινά για όλες τις ομάδες)

Θρησκευτικά                                                     1 ώρα

Νέα Ελληνική Γλώσσα                                   2 ώρες

Λογοτεχνία                                                        1 ώρα

Ιστορία           2 ώρες

Μαθηματικά & Στοιχ. Στατιστικής           2 ώρες

Βιολογία                                       2 ώρες

Ξένη Γλώσσα                                                     2 ώρες

Φυσική Αγωγή  2 ώρες

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών         1 ώρα


Σύνολο ωρών                                           15ωρ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά Ομάδα Προσανατολισμού

1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών  Σπουδών

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5ωρ
 • Λατινικά                         3ωρ
 • Ιστορία                           3ωρ
 • Λογοτεχνία                     2ωρ
 • Κοινωνιολογία           2ωρ

Σύνολο ωρών           15ωρ

2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών  Σπουδών

 • Μαθηματικά               5ωρ
 • Φυσική             3ωρ
 • Χημεία               3ωρ
 • Βιολογία                 2ωρ
 • ΑΕΠΠ                       2ωρ

Σύνολο ωρών                 15ωρ

3η Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορική

 • Μαθηματικά           5ωρ
 • ΑΟΘ                   3ωρ
 • Ιστορία                 3ωρ
 • ΑΕΠΠ               2ωρ
 • Κοινωνιολογία   2ωρ

Σύνολο ωρών             15ωρ

Μαθήματα Επιλογής  Οι μαθητές επιλέγουν ένα μάθημα (2 ώρες)

α) Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

β) Ελεύθερο Σχέδιο

γ) Γραμμικό Σχέδιο

δ) Ιστορία Τέχνης

ε) ΑΟΔΕΥ

 Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο (το ένα από τα δύο θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος)

Προϋποθέσεις Απόλυσης Γ΄Λυκείου

 Γενικός Μέσος Όρος ≥9,5

(Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα)


Εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

-  Οι εξετάσεις γίνονται, σε Πανελλαδικό επίπεδο, μετά τις Απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄Λυκείου

-- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι μαθητές πάρουν το Απολυτήριο Λυκείου

-- Οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 2 Επιστημονικά Πεδία (Ε.Π.) Όσοι δηλώσουν μόνο 1 Ε.Π. εξετάζονται σε 4 μαθήματα. Όσοι δηλώσουν 2 Ε.Π. εξετάζονται και σε 5ο μάθημα (Γεν. Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού)

-- Τα θέματα προέρχονται από την εξεταστέα ύλη της Γ΄Λυκείου

-- Τα θέματα ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

1η Ομάδα: Ανθρωπιστικών Σπουδών

- Αρχαία Ελληνικά
- Ιστορία
- Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.)

με επιστημονικά πεδία

1ο--   Λατινικά - για τις Ανθρωπιστικές,  Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Με σ.β. στα Αρχαία (1,3) και την Ιστορία (0,7)

2ο--   Βιολογία Γ.Π. (0,9) - για τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής με σ.β. Νεοελ. Γλώσσα (0,4)

3ο--   Μαθηματικά Γ.Π. (0,7) – για τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης με σ.β. Νεοελ. Γλώσσα (1,3)


2η Ομάδα: Θετικών Σπουδών

-  Φυσική
-  Χημεία
-  Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.)

με επιστημονικά πεδία

1ο--   Μαθηματικά (1,3) - για τις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες με σ.β. Φυσική (0,7)

2ο--   Βιολογία  (1,3) - για τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής με σ.β. Χημεία (0,7)

3ο--  Ιστορία Γ.Π. (0,7) – για τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης με σ.β. Νεοελ. Γλώσσα (1,3)


3η Ομάδα: Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

-  Μαθηματικά
-  Α.Ε.Π.Π.
-  Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.)

με επιστημονικά πεδία

1ο--   Α.Ο.Θ. (0,7) - για τις Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής Με σ.β. στα Μαθηματικά (1,3)

2ο--   Βιολογία Γ.Π. (0,9) - για τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής με σ.β. Νεοελ. Γλώσσα (0,4)

3ο--   Ιστορία Γ.Π. (0,7) – για τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης με σ.β. Νεοελ. Γλώσσα (1,3)


 
ΑρθρογράφοιΈχουμε 39 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση