Η μεταβολή της ενθαλπίας ΔΗ μίας χημικής αντίδρασης είναι αριθμητικά ίση με το εκλυόμενο ή απορροφούμενο ποσό θερμότητας q εφ’ όσον η αντίδραση πραγματοποιείται υπό σταθερή πίεση...

 

Τι θα απαντήσουμε αν τεθεί στις εξετάσεις το ερώτημα: «Είναι το ΝαΟΗ βάση κατα Βroensted – Lowry;  Δικαιολογείστε την απάντησή σας»

 

Δηλαδή η Κa ενός οξεος ΗΑ έχει στον παρανομαστή του κλάσματος τη συγκέντρωση του ΗΑ υπό τον όρο ότι  το οξύ ειναι « αq ». Ομως το οξύ Η2Ο στην ισορροπία ιοντισμού του νερού...

 

Στα  πλαίσια επανάληψης  του 9ου κεφαλαίου  της Βιολογίας της Α΄ Λυκείου  που αφορά το νευρικό  σύστημα

 

Παραμετρικά συστήματα 2x2 και παραμετρική γραμμική εξίσωση με δύο αγνώστους με χρήση Geogebra. Εργασία για μαθητές της Β' Λυκείου.

 

Το σχήμα 4.2β  δείχνει την καμπύλη μεταβολής των πραγματικών συγκεντρώσεων  HI, Η2 και I2 , σε δοχείο που εχει αρχικά   ΗΙ.  Αν  φανταστούμε οτι η διάσπαση...

 

Αν η Εα ( Ενέργεια Ενεργοποίησης)  είναι η ελάχιστη απαιτούμενη τιμή ενέργειας που πρέπει να έχουν τα αντιδρώντα μόρια για να πραγματοποιηθεί μία αντίδραση ( σελιδα 72 και σχήμα 3.2  σελ73)...

 

Στον πίνακα 5.2 της σελίδας 153 βλέπουμε ότι  τα λεγόμενα «ισχυρά οξέα» έχουν Κα > 1. Άρα  λέγοντας ισχυρό οξύ ουσιαστικά εννοούμε οξύ ισχυρότερο...

 

Ερωτήσεις διαχείρησης φυσικών πόρων για την Α' Λυκείου, που έγραψαν οι εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Νίκαιας:

 

Εκπαιδευτικό υλικό για την Β' Λυκείου, με στόχο την επανάληψη/ ανακεφαλαίωση λεξιλογίου και εστίαση στις δεξιότητες της ορθής χρήσης λεξικού, της ορθογραφίας, της προφοράς και της αυτοαξιολόγησης των μαθητών μας.

 
ΑρθρογράφοιΈχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση