Δηλαδή η Κa ενός οξεος ΗΑ έχει στον παρανομαστή του κλάσματος τη συγκέντρωση του ΗΑ υπό τον όρο ότι  το οξύ ειναι « αq ». Ομως το οξύ Η2Ο στην ισορροπία ιοντισμού του νερού...

Περισσότερα
Από τον Γιώργο Τσιτσιλιάνο