Η μεταβολή της ενθαλπίας ΔΗ μίας χημικής αντίδρασης είναι αριθμητικά ίση με το εκλυόμενο ή απορροφούμενο ποσό θερμότητας q εφ’ όσον η αντίδραση πραγματοποιείται υπό σταθερή πίεση...

Περισσότερα
Από τον Γεώργιο Τσιτσιλιάνο 


 
ΑρθρογράφοιΈχουμε 42 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση